cetraric باران رودخانه آبگرفتگی سیلاب

cetraric: باران رودخانه آبگرفتگی سیلاب وزش باد باران

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اصولگرایی بدون «خودانتقادی» یعنی فوت زودرس / پورمحمدی

جناح‌های سیاسی باید به بازسازی،هماهنگی درون مجموعه‌ای و تقویت خودشان فکر و توجه کنند 

اصولگرایی بدون «خودانتقادی» یعنی فوت زودرس / پورمحمدی

پورمحمدی: اصولگرایی بدون «خودانتقادی» یعنی فوت زودرس

عبارات مهم : سئوال

جناح های سیاسی باید به بازسازی،هماهنگی درون مجموعه ای و تقویت خودشان فکر و توجه کنند

عضو جامعه روحانیت مبارز پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: گروه ها و جناح های سیاسی باید به بازسازی، هماهنگی درون مجموعه ای و تقویت خودشان فکر و توجه کنند.

اصولگرایی بدون «خودانتقادی» یعنی فوت زودرس / پورمحمدی

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال که آقای قالیباف بحث نواصولگرایی را مطرح کرد، جایگاه جامعتین در نواصولگرایی کجا باید باشد؟ گفت: هنوز در جامعه روحانی راجع به این عنوان بحثی نداشته است.

وی افزود: به هر حال گروه ها و جناح های سیاسی باید به بازسازی، هماهنگی درون مجموعه ای و تقویت خودشان فکر و توجه کنند.

جناح‌های سیاسی باید به بازسازی،هماهنگی درون مجموعه‌ای و تقویت خودشان فکر و توجه کنند 

عضو جامعه روحانیت مبارز پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به این سئوال که آیا اصولگرایان خود انتقادی دارند؟ اظهار کرد: بله حتما خودانتقادی دارند و باید خودانتقادی داشته باشند. مگر می شود یک جریان سیاسی خودانتقادی نداشته باشد اگر این اتفاق نیفتد آن جریان دچار فوت زودرس خواهد شد.

پورمحمدی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود شما در دولت آینده حضور ندارید، با فراغتی که پیدا می کنید، آیا به روند نوسازی و بازسازی جریان اصولگرایی کمک خواهید کرد؟ گفت: من به عنوان عنصر فعال سیاسی تلاش و تلاش خودم را خواهم داشت.

واژه های کلیدی: سئوال | سیاسی | مجموعه | بازسازی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog